Hotline:0902697194
DANH MỤC giới thiệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tel: 028) 37198638
Sản phẩm nổi bật
Ban GĐ điều hành

  

    

    Phạm Lê An - Anna Phạm

    Giám đốc điều hành - Dệt Hưng Long, Việt Nam

    Chief Customer Officer

    email: Anna@dethunglong.com 

    

    

    

 

   

     Chen Ji Xing - Jesun Chen

     Giám đốc sản xuất - Dệt Hưng Long, Việt Nam

     Chief Production Officer

     email: Jesun.chen@dethunglong.com

     

 

 

 

  

 

 

Fanpage
hỗ trợ trực tuyến